Pan Zdeněk Janík, kterého celá basketbalová veřejnost zná pod přezdívkou „Abbé“, oslavil nedávno významné životní jubileum, krásných 75 let.

Celý jeho pracovní život je úzce spjat s basketbalem, kterému se věnuje plně a na všech možných úrovních několik desetiletí.

Pokud bychom měli vypsat jen pár z jeho basketbalových aktivit:

  • pedagog, vysokoškolský profesor se zaměřením na basketbal
  • působení u ligových týmů mužů i žen (zisk 3.místa s týmem Mlékárny Kunín v roce 2003)
  • mládežnické a akademické výběry ČR
  • sportovní centra mládeže
  • člen komisí ČBF

Zdeněk se podílel na výchově mnoha úspěšných basketbalistů, basketbalistek, pořádá školení pro nové trenéry dětí a mládeže.

V současné době je mentorem týmu Next Generation, kde svými zkušenostmi, ale i životním nadhledem, předává mladým nadějím tolik potřebné rady a podněty pro jejich zlepšení.

Za všechnu práci, kterou už pro basketbal vykonal, vykonává a věříme, že ještě dlouho vykonávat bude, bychom Ti, Abbé, chtěli ještě jednou poděkovat. Hodně zdraví, životního elánu a radosti, kterou Ti tahle hra ještě přinese.