Na včerejším zápase s Kolínem jsme předali šek Dětské nemocnici v hodnotě 20 000 Kč! Tato částka je polovinou z celkového výtěžku, který se vybral z VIRTUÁLNÍCH VSTUPENEK.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a přispěli na dobrou věc. Moc si toho vážíme!

Petr Jabandžiev (přednosta Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU): „Patří vám velký dik za tento dar pro Pediatrickou kliniku FN Brno. Hospitalizace, tedy pobyt v nemocničním zařízení, je pro dítě zátěžovou situací, jak pro samotné onemocnění, kvůli kterému je hospitalizováno, tak kvůli vytržení z domácího prostředí, na které je dítě zvyklé. Malý pacient přichází do pro něj cizího prostředí, i když se snažíme, aby u něj, ve většině případů, byl alespoň jeden z rodičů, pokud to situace dovolí. Na odděleních Pediatrické kliniky děláme maximum pro to, abychom dětem a jejich rodičům pobyt u nás co nejvíce zpříjemnili. Získané peníze proto použijeme na tento účel, na obnovu vybavení dětských pokojů. Za všechny kolegy z Pediatrické kliniky i naše malé pacienty ještě jednou moc děkuji.”

#BASKETjakoBRNO
#ŠpicaBaskec