Vzhledem k aktuálním vládním nařízením jsme nuceni během turnaje přistoupit k určitým omezením, oproti běžným zápasům. Zároveň se jedná o naši první větší akci v nové hale a za zpřísněných podmínek, proto vás žádáme o důsledné dodržování pokynů pořadatelské služby a pravidel, která musíme nastavit.

V prostoru celé haly je nutno se pohybovat s nasazenou rouškou, výjimka je pouze při konzumaci potravin a pití nápojů.

Vstupné:

Vstupné na turnaj je 70 Kč/den. Pro studenty, děti od 6 do 15 let a seniory nad 65 let 50Kč/den. Držitelé permanentních vstupenek, děti do 6 let, ZTP, ZTP/P mají vstup zdarma.

Vzhledem k aktuálním nařízením jsme nuceni omezit kapacitu haly a místa, na které se nesmí usednout zapáskovat.

Vstupenky jsou formou volného sezení.

Držitelé permanentních vstupenek budou mít svá místa označena nálepkou na sedadle. Pokud je jejich místo v řadě, která je zapáskovaná, automaticky se posouvá o jednu řadu nahoru.

Vstupy do haly:

Pro sektory A1 až A3 (jsou za basketbalovým košem) bude otevřen hlavní vstup z ulice Vodova. Bufet s občerstvením pro ně bude k dispozici ve staré hale, kam se dá projít.

Pro sektory A4 až A7 (podélná tribuna) bude otevřen vstup č. 2 z ulice Vodova. Občerstvení v bufetu bude k dispozici jako běžně.

Děkujeme za dodržování určených pravidel a budeme se společně s vámi těšit na krásný basketbal.