Činnost klubu je dlouhodobě podporována dotačními prostředky Statutárního města Brna
a Jihomoravského kraje.

Z dotačních programů statutárního města Brna pro rok 2019 na podporu vrcholového sportu
byla společnosti Basket Brno, a.s. poskytnuta dotace ve výši 3 321 000,- Kč.
Z dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2018 na podporu vrcholového sportu
byla společnosti Basket Brno, a.s. poskytnuta dotace ve výši 520 000,- Kč.

Z dotačního programu statutárního města Brna pro rok 2019 na podporu vrcholového kolektivního sportu
byla společnosti Basket Brno, a.s. poskytnuta dotace ve výši 1 160 000,- Kč.

Podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje si velmi vážíme.