Je to již více než rok, co jsme přesídlili do Univerzitního kampusu v Bohunicích. Stále se však objevují dotazy na to, kde je možné nás najít. V poslední době nejčastěji v souvislosti s nedávným veletrhem Life!, na kterém jsme oslovili nové fanoušky, a v neposlední řadě také v souvislosti s prodejem nových turistických vizitek, pro které si k nám chodíte.
Proto jsme ve spolupráci s Oddělením facility managementu Správy Univerzitního kampusu vytvořili virtuální cestu ze zastávek MHD v Kampusu až k nám do haly. A při této příležitosti jsme vyzpovídali jednoho z jejích tvůrců – Davida Miksteina.

Davide, jak vznikl ten nápad udělat virtuální prohlídku právě pro basketbalový klub?
Naše oddělení se zabývá již několik let pořizováním panoramatických snímků a virtuálních prohlídek. Vše začalo „mapováním“ venkovních prostor Univerzitního kampusu. Prohlídka je určena široké veřejnosti, ale velké uplatnění má i pro Správu budov. Jejím zaměstnancům usnadňuje v tak velkém areálu orientaci. Mohou si například na reálných fotografiích ověřit umístění venkovních technologií nebo majetku při inventarizace, aniž by museli celý areál procházet.
Prohlídky postupně rozšiřujeme o další části Kampusu, chodby a společné prostory, uplatnění vidíme i v navigaci návštěvníků např. odborných konferencí a dalších akcí, které se v Kampusu pořádají. Takovou prohlídku jsme vytvořili např. pro seminář, který jsme v prostorách Kampusu pořádali v lednu.
No a teď se konečně dostáváme k tomu, proč právě basket. V Hale míčových sportů se koná řada kulturních a sportovních akcí a mimo jiné se zde pravidelně hrají zápasy nejvyšší mužské basketbalové ligy, napadlo nás takovou navigaci vytvořit i pro návštěvníky haly.  Odtud byl jen krůček k domluvě s vámi.
Malým bonusem, i když pro vznik navigace nepodstatným, je, že se dlouhodobě známe s klubovým fotografem Honzou Russnákem, který s námi před léty spolupracoval v rámci své diplomové práce na 3D modelu areálu Přírodovědecké fakulty.

Máte nějakou představu, jakým směrem se budete v této oblasti ubírat?
Rádi bychom zkompletovali snímky, respektive prohlídky všech koridorů, tedy těch dlouhých chodeb, kterými se dá celý Kampus projít „suchou nohou“. Ty budou dostupné všem návštěvníkům, podzemní části pak zaměstnancům Správy budov.
Chceme dál zvyšovat efektivitu správy a provozu budov i technologií v rámci Masarykovy univerzity. To se neobejde bez znalostí toho, jak to v budovách vypadá, jak jsou členěny, kde se nachází jednotlivá zařízení, jak jsou vzájemně propojena. Všechny tyto skutečnosti udržujeme v rámci tzv. informačního modelu budovy (BIM).
Budovy by se měly stávat „chytřejšími“.  Instalují se do nich technologie, jejichž provoz je potřeba sledovat, řídit a regulovat. My vyvíjíme systém pro sledování a řízení technologií, tzv. BMS. Když se pak všechno vhodně nastaví, lze třeba dosáhnout optimální tepelné pohody v místnosti s ohledem na její využití. Jiné podmínky vyžaduje student v posluchárně, jiné vědec v laboratoři. Nedochází pak k nadměrnému vytápění nebo chlazení místnosti atd. Data o provozu sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme, reagujeme na výsledky a snažíme se celý provoz zefektivnit.

Naše čtenáře vaše virtuální prohlídka určitě zaujala. Co můžete nabídnout lidem z řekněme „neuniverzitní“ sféry? Pracujete např. i pro komerční sektor?
Dlouhodobě spolupracujeme i se subjekty mimo univerzitu a výsledky naší práce veřejně prezentujeme. Více o naší činnosti si můžou čtenáři přečíst na našem webu.

Virtuální cestu si můžete prohlédnout zde. Prohlídku ovládejte pohybem myší a kliknutím na jednotlivé piktogramy.