Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme představit nového hlavního partnera klubu pro tuto sezónu, kterým je SPP CZ, a.s., dodavatel zemního plynu a elektřiny. Jde o dceřinnou společnost slovenského dodavatele energií s názvem Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Věříme, že dodá energii i nám!